مزرعه سبز شهریار

برخی از محصولات  مزرعه سبز شهریار

پنیر محلی

پنیر سنتی مزرعه


شیرارگانیک مزرعه سبز

شیر سنتی مزرعه


کره سنتی مزرعه

کره سنتی مزرعه


بستنی سنتی مزرعه سبز

بستنی سنتی مزرعه

با تلاش و تجربه مزرعه سبز شهریار امروز ما یکی از بزرگترین و قدرتمند ترین تولید کنندگان لبنیات سنتی کشور عزیزمان ایران هستیم که با سابقه ای درخشان و بیش از نیم قرن 


تولید محصولات سنتی و ارگانیک از جمله انواع ماست، کره، پنیر ، دوغ، خامه، سر شیر بستنی و غیره می پردازیم


مزرعه سبز شهریار  

تصویر شماره 1


نمایش

تصویر شماره 2


نمایش

تصویر شماره 3


نمایش

تصویر شماره 4


نمایش

تصویر شماره 5


نمایش

تصویر شماره 6


نمایش

تصویر شماره 7


نمایش

تصویر شماره 8


نمایش

تصویر شماره 9


نمایش

تصویر شماره 10


نمایش

تصویر شماره 11


نمایش

تصویر شماره 12


نمایش

تصویر شماره 13


نمایش

تصویر شماره 14


نمایش

تصویر شماره 15


نمایش

تصویر شماره 16


نمایش

تصویر شماره 17


نمایش

تصویر شماره 18


نمایش
140x140